Các phương pháp giải quyết vấn đề sáng tạo

Bạn không phải áp dụng một trong những giải pháp của họ một cách chính xác, nhưng bạn hãy giải phóng bộ nhớ của bạn để lấy thêm thông tin, làm cho nó khó tiếp cận và lấy thông tin. Điều này buộc bạn phải động não suy nghĩ.

là một kỹ năng rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nó giúp bạn nhìn nhận, phân tích, đánh giá để đưa ra một chọn lựa và xác định giải pháp nào là tốt nhất. Thế nhưng, để đạt được thành công trong cuộc sống, bạn cần có tư duy sáng tạo để nhanh gọn và hiệu quả nhất.

Để giải quyết được vấn đề thấu đáo, trước tiên, bạn phải tìm hiểu xem, vấn đề ở đây là gì. Hãy mô tả vấn đề đó thật cụ thể để mọi người có thể hiểu và đóng góp các giải pháp sáng tạo cho bạn. Bài viết chia sẻ một giải pháp sáng tạo với kỹ thuật đơn giản: đó là mô tả lại các vấn đề.


Markman, nhà tâm lý học nhận thức và tác giả cuốn “Tư duy thông minh” cho rằng: “Toàn bộ ý tưởng đằng sau việc giải quyết vấn đề sáng tạo là bạn giả định, bạn biết cái gì đó sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nhưng bạn không nghĩ về nó ngay bây giờ. Nói một cách khác, bộ nhớ của bạn không thể lấy các thông tin bạn cần.”

Thay đổi cách mô tả vấn đề giúp bạn nhận ra, bạn đang ở trong một tình huống khác nhau, và cho phép bạn nhớ lại và thu thập thông tin từ bộ nhớ dễ dàng hơn. “Khi bạn cố gắng mô tả vấn đề ở những khía cạnh khác nhau, điều đó có nghĩa là bạn đang rà soát lại các thông tin liên quan tới vấn đề đó.”

Hãy tự hỏi mình hai câu hỏi:

1. Vấn đề thuộc loại nào?

Hầu hết thời gian, chúng tôi gặp khó khăn khi mô tả vấn đề bởi vì chúng tôi tập trung phạm vi quá hẹp. Khi bạn suy nghĩ thật cụ thể về vấn đề đó, bạn đang giới hạn bộ nhớ và bóp nghẹt sự sáng tạo. Thay vào đó, bạn hãy suy nghĩ trừu tượng hơn và tìm được đúng bản chất của vấn đề.

2. Những ai đã từng đối mặt với vấn đề kiểu này?

Khi bạn nghĩ về vấn đề của bạn trừu tượng, bạn nhận ra rằng những người khác đã giải quyết được cùng một loại vấn đề theo những cách hoàn toàn khác nhau. Một trong những giải pháp của họ có thể phù hợp với tình huống của bạn.
“Khi bạn bắt đầu nhận ra rằng vấn đề bạn đang gặp phải đã được giải quyết tốt hơn nhờ người ở các khu vực khác, bạn có thể xem xét các giải pháp mà họ đã đưa ra để giúp bạn giải quyết vấn đề của riêng bạn,” Markman nói.

Bạn không phải áp dụng một trong những giải pháp của họ một cách chính xác, nhưng bạn hãy giải phóng bộ nhớ của bạn để lấy thêm thông tin, làm cho nó khó tiếp cận và lấy thông tin. Điều này buộc bạn phải động não suy nghĩ.

Bằng cách mô tả lại vấn đề, bạn có rất nhiều khả năng tìm thấy nguồn cảm hứng cho một sự đổi mới thực sự sáng tạo. Hãy áp dụng nó bắt đầu từ những vấn đề đơn giản đến phức tạp.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *